Katalog

Pomóż innym dbać o środowisko -
my zapakujemy twój prezent
Użytkownicy online: 1

Aktualności


ecoboom.pl


ECOBOOM
w lipcowym wydaniu Mody na Zdrowie


Data dodania: 10.08.2012

 
W lipcowym numerze Mody na Zdrowie znalazł się artykuł Iwony Schymalli i Beaty Skulskiej na temat orzechów piorących. Każda z pań oceniała orzechy w domu:

Do próbnego prania wrzuciłam mocno zabrudzony kuchenny fartuszek i po plamach ani śladu. Iwona Schymalla

Odzież po wypraniu jest idealnie czysta i miękka, bez jakichkolwiek smug czy zacieków. Beata Skulska

W skali od 1 do 10 przyznaję orzechom 10 punktów za usuwanie plam, 8 za zapach i 10 za doznania ekologiczne. Iwona Schymalla

Oprócz tego w numerze znalazł się konkurs z nagrodami Ecoboom! Laureaci już testują nasze środki piorące w domach.

Zobacz więcej na modanazdrowie.pl
 


ecoboom.plKonkurs ecoboom oraz alergik.info
z okazji Dnia Matki

Data dodania: 16.05.201226 maja to święto wszystkich MAM. W związku z tym portal alergik.info we współpracy z ecoboom.pl przygotował dla Was wyjątkowy konkurs!

Tym razem Waszym zadaniem będzie wymyślenie 5 przykazań ekologicznej mamy.

Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy orzechami piorącymi w proszku Ecoboom 375g oraz organicznymi orzechami piorącymi Ecoboom 250g!

Konkurs trwa do  28 maja. Życzymy powodzenia!

Więcej informacji na stronie alergik.info
ecoboom.pl


 

To już 5 LAT z Wami! Rozpiera nas duma!
Data dodania: 31.09.2011


Choć firma AGS Ecoboom rozpoczęła działalność w 2003 roku, marka Ecoboom wraz ze sklepem internetowym, a wkrótce również i linią produkcyjną unikalnych produktów ekologicznych, wystartowała pod koniec 2006 roku.

Przede wszystkim dziękujemy Wam, naszym zawsze uroczym i wspaniałym Klientom (och tak, mamy do Was wspaniałe szczęście! Przekonywaliśmy się zawsze i ciągle od nowa, że ekologia przyciąga miłych, fantastycznych ludzi!) za wiarę w nas i wierność. Jesteśmy dumni, że przez pięć lat zaufało nam tylu z Was: DZIĘKUJEMY!

Z tej okazji na stylowy początek obchodów
(hurra!) proponujemy Wielki Internetowy Konkurs "ROZDAJEMY PREZENTY NA FACEBOOKU"! Szczegóły poniżej.birthday-present.jpg 62.9K KONKURS "ROZDAJEMY PREZENTY NA FACEBOOKU" JUŻ TRWA!
Data dodania: 31.09.2011
 

Ogłoszony z okazji 5 lat ECOBOOM Konkurs "ROZDAJEMY PREZENTY NA FACEBOOKU" jest szalony i unikalny: wszyscy dostają nagrodę! Gdyby świat był tak urządzony, byłoby pięknie :)

A nasz konkurs właśnie taki jest - każdy z naszych fanów na Facebooku aż do 31 grudnia 2011 roku, kto wyrazi chęć uczestnictwa w konkursie, otrzyma specjalną nagrodę-niespodziankę.

Z okazji 5 lat ECOBOOM przygotowaliśmy deszcz prezentów: kilkaset nagród rzeczowych, a także kody promocyjne na zakupy w ECOBOOM ze zniżką.

To istne prezentowe szaleństwo! Nie przegap!KONKURS KROK PO KROKU:
1. Zostań fanem ecoboom.pl na Facebooku.


Kliknij:
Jeśli już jesteś fanem, przejdź do punktu 2.2. Napisz do nas maila na boom@ecoboom.pl o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu AGS Ecoboom.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 420/45 - w celu przeprowadzenia konkursu i doręczenia nagród laureatom oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późniejszymi zmianami). Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a), że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych umieszczonych w zbiorze oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia moich danych osobowych ze zbioru.

Podpisz się swoim imieniem i nazwiskiem zgodnym z nazwą Twojego profilu na FB oraz adresem, pod który mamy wysłać prezent:

Imię:
Nazwisko:
Ulica:
Nr domu/mieszkania:
Kod pocztowy:
Miasto:
Numer telefonu:


Ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń to 31 grudnia 2011 roku.3. Czekaj na nagrodę!

Każde ważne zgłoszenie zgodne z Regulaminem konkursowym zostanie potwierdzone mailem zwrotnym. Po zakończeniu konkursu 31.12.2011 roku nagrody zostaną rozesłane uczestnikom bez żadnych dodatkowych warunków.

Nie zwlekaj! Złap nagrodę rzeczową jako jeden z pierwszych fanów!Jeśli jeszcze nie jesteś fanem - zapraszamy na FB! Oprócz możliwości udziału w szalonym konkursie z setkami nagród będziesz miał@ okazję uczestnictwa w kolejnych konkursach i wydarzeniach, które zaplanwaliśmy z okazji 5 urodzin.

Nagrody zostaną rozesłane po zakończeniu konkursu
"ROZDAJEMY PREZENTY NA FACEBOOKU" - inaczej byłyby nici z niespodzianki... Dlatego należy uzbroić się w cierpliwość i z nastaniem Nowego Roku wypatrywać noworocznego prezentu.

Uwaga: każdy z naszych fanów może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Oznacza to, że na jeden profil na FB przypada jedna nagroda.

Jeśli Twój facebookowy profil ma inną nazwę niż Twoje imię i nazwisko lub masz inne pytania bądź wątpliwości, koniecznie przeczytaj Regulamin konkursu poniżej. Zapraszamy również do pisania do nas: boom@ecoboom.plMiłej zabawy!
REGULAMIN KONKURSU

ROZDAJEMY PREZENTY NA FACEBOOKU”

9.2011

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem Konkursu pt. ”Rozdajemy Prezenty na Facebooku” (zwanego dalej "KONKURS").

 2. Organizatorem Konkursu jest Apple Garden Studio, ul. Wał Miedzeszyński 420/45, 03-994 Warszawa, właściciel marki Ecoboom®, zwany dalej „AGS”.

 3. AGS jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.

 4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Czas trwania Konkursu zostaje określony: od godziny 00:00:01 dnia 20 września 2011 roku do godziny 23:59:59 dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: posiada zarejestrowany profil na portalu społecznościowym Facebook oraz adres e-mail.

 2. Uczestnikami Konkursu, o których mowa w §2 pkt. 1 nie mogą być pracownicy firmy AGS lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci (w linii bocznej do drugiego stopnia).

 3. AGS ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego Uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.

§ 3 Przystąpienie do Konkursu
 1. Przystąpienie do Konkursu następuje przez „polubienie” strony ecoboom.pl na portalu społecznościowym Facebook oraz wysłanie w okresie trwania konkursu wiadomości e-mail na adres boom@ecoboom.pl o prawidłowej treści wskazanej w § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu.

 2. Przez wysłanie e-maila na adres wskazany powyżej w ust. 1 Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzanego Konkursu.

§ 4 Zasady Konkursu
 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.

 2. Konkurs polega na polubieniu strony ecoboom.pl na portalu społecznościowym Facebook poprzez kliknięcie „Lubię to!”, a następnie przesłaniu przez Uczestnika oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Konkursie o treści określonej w § 4 ust. 3 Regulaminu poprzez pocztę elektroniczną na adres boom@ecoboom.pl.

 3. Treść wiadomości e-mail powinna brzmieć następująco: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu AGS Ecoboom.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 420/45 - w celu przeprowadzenia konkursu i doręczenia nagród laureatom oraz w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późniejszymi zmianami). Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a), że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych umieszczonych w zbiorze oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia moich danych osobowych ze zbioru.”

 4. Zgłoszeniem jest prawidłowo wysłany przez uprawnionego Uczestnika e-mail zgodnie z treścią określoną w § 4 ust. 3 Regulaminu, który dotrze do systemu elektronicznego od godziny 00:00:01 dnia 20 września 2011 roku do godziny 23:59:59 dnia 31 grudnia 2011 roku.

 5. Zgłoszenie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem zgodnym z imieniem i nazwiskiem, pod którym został zarejestrowany profil na Facebooku wykorzystany do uczestnictwa w Konkursie, a także uzupełnione o dokładne dane osobowe Uczestnika zgodnie z punktem 12 tego praragrafu. Jeśli profil został zarejestrowany pod inną nazwą, niż imię i nazwisko Uczestnika, należy podać dokładną nazwę profilu, którego zgłoszenie dotyczy.

 6. Aby zgłoszenie było prawidłowe musi zawierać adres Uczestnika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. Jeden uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę, co oznacza, że jednemu profilowi na Facebooku wykorzystanemu do uczestnictwa w konkursie przypada jedna nagroda.

 8. Nagrody będą przyznawane wg założeń określonych w punkcie 11 tego paragrafu.

 9. Każde poprawnie przesłane zgłoszenie e-mail potwierdzone zostanie przez Organizatora za pomocą e-maila zwrotnego. W razie braków formalnych w zgłoszeniu Organizator może, choć nie musi, zwrócić się do Uczestnika o ich uzupełnienie. Prawidłowo uzupełnione zgłoszenie zostanie uznane za wystarczające do uczestnictwa w Konkursie.

 10. Nagrody: nagrody rzeczowe - niespodzianki o łącznej wartości 1.500,00 zł brutto uzupełnione o nagrody będące indywidualnymi kodami zniżkowymi uprawniającymi do zakupów w sklepie internetowym ecoboom.pl ze zniżką nie mniejszą niż 5%.

 11. Każdej z osób, które wyślą zgłoszenie e-mail o prawidłowej treści, spełniające warunki określone w punktach od 2 do 7 oraz 9, przysługiwać będzie prawo do jednej nagrody rzeczowej lub jednego kodu zniżkowego zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 7 tego paragrafu.

 12. Dane osobowe to: imię i nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, będące rzeczywistymi danymi adresowymi Uczestnika, pod które należy wysłać nagrodę.

 13. W zamian za wygraną nagrodę rzeczową lub kod zniżkowy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 14. Nie można przenieść praw do nagrody na inne osoby.

 15. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą lub firmą kurierską do 2 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu.

 16. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się jedynie do ufundowania nagród.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, ale nie później niż do dnia 28 lutego 2012 r.

 2. Wszelkie reklamacje winny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie oraz identyfikację profilu społecznościowego na Facebooku, którego dotyczyło, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia do AGS.

 4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 6. Decyzja co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie www.ecoboom.pl oraz w siedzibie Organizatora przez okres od dnia 20 września 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w postaci materiałów reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Prawa i obowiązki wynikające z Konkursu są określone wyłącznie w Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.

 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie i wyraża zgodę na wykorzystanie adresu e-mail, z którego wysłano zgłoszenie Konkursowe w celach marketingowych.

 4.  

Wybierz walutę
 • Basket_selected
 • Wartość: 0,00 zł
  Liczba produktów: 0
 dzięki Tobie
wspiera

AVAAZ.org: The World in Action

przekazując comiesięczną darowiznę.  Zobacz,
co jeszcze możesz zrob
 >>
 

 AVAAZ
 to społeczność
 zajmująca się
 organizacją kampanii,
 które przekazują
 władzę decyzyjną
 w najważniejszych
 sprawach w ręce
 społeczeństwa >>